หนังสือแจ้งผลการรับนักเรียนที่ขอย้าย โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์

และรายงานตัววันที่ 1 เม.ย. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้… หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 36 ค. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. หน้าแรก บุคลากร แบบนักเรียน ระเบียบต่างๆ แบบฟอร์มลูกเสือ แบบฟอร์มการกู้เงิน แบบสมัคร ช.พ.ค.

หนังสือรับนักเรียนเข้าเรียน

หนังสือรับนักเรียนเข้าเรียน

คู่มือผู้เข้าสอบ O-net ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) สทศ. Copyright © 2023 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาคร.

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภท โครงการทุน พสวท. ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.four ประจำปีการศึกษา 2555ประเภท โครงการทุน พสวท. ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบเเรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. มัธยมศึกษาปีที่ 1รับสมัครวันที่ 9-13 มี.ค.65 สอบคัดเลือกวันที่ 26 มี.ค.sixty five ประกาศผลวันที่ 30 มี.ค.65 รายงานตัววันที่ 30 มี.ค.65 จับฉลากวันที่ 1 เม.ย.sixty five ประกาศผลจับฉลากวันที่ 1 เม.ย.